Combinatie van documenten afgetekend door klanten en elektronische facturen

Moet u elektronische facturen verzenden, met daaraan gekoppeld een papieren document zoals een leveringsbewijs die ondertekend is door uw klant?

Net als andere bedrijven kunt ook u nu gescande documenten automatisch koppelen aan de overeenkomstige factuur en deze samen versturen naar de klant.

Deze dienst bestaat uit:

  • Ontvangst van de papieren ondertekende documenten (leveringsbewijzen, tijdsschema's enz.) van uw onderneming
  • Scannen van deze documenten en verzamelen van de relevante gegevens (indexen)
  • Ontvangst van de elektronische facturen van uw boekhoudsoftware
  • Koppelen van de facturen aan de bijbehorende bijlage(s)
  • Transmissie van de bundel onder de vorm aangevraagd door de klant (elektronisch of papier)

Tindigo en zijn partner, de uitvoerder van deze dienst, zullen u helpen bij het specificeren van uw vereisten, aanbieden van projectcoördinatie en op korte termijn implementeren van de oplossing en interfaces.