On-boardingdiensten

Wanneer een overschakeling van 5 tot 10% onvoldoende is!

Uw project voor e-facturering (of e-documenten) is alleen maar een succes als uw klanten de elektronische vorm ook daadwerkelijk aanvaarden.

Voor heel wat bedrijven, net als voor het uwe, levert een overstap van 5 tot 10% van de klanten naar de werkwijze met elektronische documenten niet de gewenste kostenvermindering op.

Het is echter zo dat 5 tot 10% de gemiddelde overstapscore is zonder een toegewijd, repetitief en vastberaden plan!

U kunt verschillende strategieën toepassen en acties ondernemen om uw klanten ervan te overtuigen over te stappen naar de elektronische werkwijze. Het uitvoeren van deze acties als een geïntegreerd plan is essentieel voor het slagen van uw project.

Tindigo helpt u de meest geschikte strategieën en acties te bepalen om ervoor te zorgen dat er zo veel mogelijk klanten overstappen naar de elektronische werkwijze en de daaraan gekoppelde functies, zoals onlinebetaling (Zoomit enz.). Bovendien ondersteunen wij u tijdens de implementatie van de strategie en overlopen wij met u de acties en de bijbehorende resultaten, ter voorbereiding van de herhaling van de on-boardingcyclus.

Meer informatie

Tindigo zal uw onderneming tijdens deze overstap gedurende twee hoofdfases ondersteuning bieden:

Fase 1: uitwerken van de strategie en het actieplan op basis van een initiële brainstormsessie of rechtstreekse meetings met belangrijke mensen in uw onderneming. Op basis van informatie en richtlijnen die verstrekt worden door Tindigo, zal uw onderneming in staat zijn:

  • de on-boardingstrategie te selecteren overeenkomstig uw commerciële strategie
  • de geschikte communicatieberichten te kiezen om uw klanten te overtuigen van de voordelen van e-documenten
  • de prioriteit van de acties en het tijdsbestek te bepalen
  • een gecoördineerd actieplan uit te werken met terugkerende actiecycli

Fase 2: follow-up van acties

  • Follow-up van de afgesproken acties en planning
  • Follow-up van prestatie-indicatoren (KPI's)
  • Voorstellen van verbeteringsmaatregelen
  • Activering van volgende actiecyclus