Ondersteuning van de verbetering van papierloze processen

Ontvangt u nog steeds ongestructureerde transactieberichten van klanten of partners?

Verdrinkt u in bergen papier in uw bedrijf?

U merkt dat:

  • uw onderneming nog steeds ongestructureerde berichten ontvangt met transactiegegevens (instructies, bestellingen …) via de telefoon, fax of e-mail
  • uw collega's voortdurend heel wat transactie-informatie herschrijven omdat deze in een ongeschikt formaat ontvangen werd van klanten of partners.

In dat geval kan Tindigo u helpen met het analyseren van de ontvangen berichten, de inhoud ervan en uw transactieprocessen, en het bieden van advies en oplossingen om de handmatige activiteiten te verminderen en deze berichten efficiënt te integreren in uw geautomatiseerde processtroom.

U merkt dat:

  • elektronische informatie tijdens de administratieve of operationele processen regelmatig afgedrukt wordt zonder dat er hiervoor een duidelijke reden is
  • u onvoldoende informatie hebt om een bepaalde stap in uw administratieve processen op te volgen
  • uw workflow te ingewikkeld of star is om om te gaan met de vereiste flexibiliteit voor verschillende procesuitzonderingen.

In dat geval kan Tindigo u helpen met het analyseren van uw werkprocessen en het bieden van advies om een deel van uw workflow te verbeteren of een workflow te introduceren in uw organisatie.