Transmissie en transformatie van gestructureerde berichten, EDI

Ervaart u moeilijkheden met het verzenden van berichten of documenten (bv. facturen) naar uw partners omdat de berichtformaten te uiteenlopend zijn?

Wilt u uw EDI-infrastructuur (Electronic Data Interchange) migreren naar een actuele oplossing?

Wij hebben de oplossing voor u: een geautomatiseerd platform dat zorgt voor de automatische behandeling van de gestructureerde berichten die verzonden worden naar klanten, ontvangen worden van leveranciers of algemeen gesproken uitgewisseld worden met zakelijke partners. En dit in verschillende formaten.

Deze berichten kunnen bestellingen, leveringsbewijzen, facturen, transacties, financiële informatie,... of om het even welke andere zakelijke inhoud bevatten.

Bovendien ondersteunt het platform de transformatie of conversie van berichtformaten, wat betekent dat uw onderneming de tijd kan beperken die besteed wordt aan de ontwikkeling van de eigen berichtstandaarden en toch de standaarden van uw zakelijke partners kan blijven respecteren.

Het platform ondersteunt standaarden als AS2, OFTP, FTP(s), SFTP, SOAP, REST, HTTP(s), SMTP, X400, ISDN enz. en berichttransformaties naar standaarden als EDIFACT, X12, VDA en Tradacom, XML, CSV, HTML, PDF en om het even welke andere platte bestandsformaten.

Dit platform is beschikbaar als een dienst (iPaaS), wat betekent dat u niet hoeft te investeren in hardware, niet hoeft te betalen voor een softwarelicentie, en niet moet zorgen voor de ontwikkeling van een uitgebreide en gespecialiseerde interne EDI-kennis.

Als u uw huidige EDI-infrastructuur moet migreren, is dit platform DE oplossing voor u.

De platformcatalogus met voorverpakte connectoren (berichtomschrijvingen) zorgt voor een eenvoudige integratie van uw berichten met verschillende toepassingen en zakelijke partners. Het beheer en onderhoud van uw eigen berichtomschrijvingen verloopt centraal via één webgebaseerde toepassing die door uw IT-personeel of, indien gewenst, door werknemers van het platform wordt gebruikt.

Tindigo en zijn partner, de eigenaar en ontwikkelaar van het platform, bieden u tijdens het project en zeker tijdens de overgang naar de operationele fase de nodige ondersteuning. Zie "Projectmanagement" »