E-formulieren en elektronische handtekeningen

Wilt u tijd besparen en efficiënter te werk gaan wanneer u uw klanten en partners vraagt om formulieren in te vullen en te ondertekenen?

Via een innovatief SaaS-platform (Software as a Service) kunnen formulieren eenvoudig online ingevuld, ondertekend en vervolgens automatisch geïntegreerd worden in uw back-endtoepassing. Voordelen voor u:

  • Het duurt minder lang voor uw klanten en partners om formulieren in te vullen en documenten te ondertekenen
  • Het is niet langer nodig om ontvangen documenten te scannen of via OCR (optische tekenherkenning) te verwerken, de resultaten handmatig te valideren, handmatig te zorgen voor een koppeling van deze documenten met uw back-endsysteem en papieren documenten te archiveren

Formulieren elektronisch invullen

PDF-formulieren kunnen online ingevuld worden (en indien nodig elektronisch ondertekend worden), en de gegevens kunnen geïntegreerd worden in uw back-endtoepassing (ERP, CRM enz.) zonder dat u hier zelf iets voor hoeft te doen.

Daarnaast kunnen op basis van door uw klanten ingevoerde gegevens PDF-documenten aangemaakt en vervolgens elektronisch ondertekend worden.

Elektronisch ondertekenen van documenten (eID, pen enz.)

De e-documenten kunnen ondertekend worden met een elektronische identiteitskaart (eID) of op een smartphone (iPhone, Android-telefoon, Windows Phone enz.), tablet (iPad, Android) of pc met aanraakscherm. Dit is een perfecte oplossing voor vertegenwoordigers die voortdurend onderweg zijn of bijvoorbeeld voor het ondertekenen van contracten door uitzendkrachten bij hen thuis of via een kiosk van uw onderneming.

Om de integratie met uw systeem nog te verbeteren, kunnen documenten eenvoudig ondertekend worden via uw softwarepakket (SAP, Oracle, PeopleSoft, Microsoft Dynamics enz.) of via op maat gemaakte toepassingen (Java, .NET).

Tindigo en zijn partner, de ontwikkelaar van het platform, zullen u helpen bij het specificeren van uw vereisten, aanbieden van projectcoördinatie en op korte termijn implementeren van de oplossing en interfaces.